HJÆLP
CensorNet - Censorkorps for ingeniøruddannelserne og de tekniske diplomuddannelser

Censorkorpset omfatter bacheloruddannelser (BSc) og kandidatuddannelser (MSc) (civilingeniøruddannelser), diplomingeniøruddannelser (B Eng), masteruddannelser inden for fagområdet samt diplomuddannelser inden for fagområdet IT og teknik.

CensorNet indeholder informationer for og om censorkorpset. Uddannelsesinstitutioner har adgang til at invitere nye censorer ind i censorkorpset, søge efter beskikkede censorer i censordatabasen og foretage anvendelsesregistrering af anvendte censorer. Censorer inddaterer informationer om dem selv (kontaktinformation, fagområder, CV mv.) og kan vedligeholde deres kontaktinformationer, ligesom de skal udfylde det obligatoriske tilbagemeldingsskema efter hver enkelt eksamen. Uddannelsesinstitutioner logger på med brugernavn og adgangskode, censorer logger på via deres NEMId.

Den nuværende 4-årige beskikkelsesperiode løber fra den 1. april 2014 til den 31. marts 2018. Ved hver ny beskikkelsesperiode skal hele korpset ny- eller genbeskikkes. Alle censorer, der ønskes beskikket i den nye periode, skal således have tilsendt en invitation fra en uddannelsesinstitution. I oktober/november 2017 vil censorsekretariaterne informere alle censorer og uddannelsesinstitutioner om processen for den ny beskikkelsesperiode.

Administration og formandskab
Censorkorpset er af administrative grunde opdelt i syv retninger: Bygning, Design, Eksport, Elektro (elektronik, IT og energi), Grundfag (matematik, fysik og samfundsfag), Kemi og Maskin.

En censor må benyttes af alle ingeniøruddannelsesinstitutioner uanset hvilken institution, der har inviteret pågældende til at blive beskikket som censor og uanset hvilken retning, pågældende er registreret under, når blot censoren har de tilstrækkelige faglige kvalifikationer og ikke er inhabil, jf. de generelle retningslinjer for krav til habilitet for censorer.

Oversigt over censorkorpsets organisation kan ses her.

Information om sekretariat og formandskaber
Oversigt over censorsekretariatet.

Formandskabernes kontaktoplysninger ses nedenfor under hver retning.

 • Bygning
 • Design
 • Eksport
 • Elektronik, IT og energi (elektro)
 • Matematik, fysik og samfundsfag (grundfag)
 • Kemi
 • Maskin


 • Praktisk information og hjælp til CensorNet

  Hvis du som ansat på en uddannelsesinstitution eller som censor har brug for hjælp til funktionaliteterne på CensorNet, kan du finde den her.

  Kontakt gerne censorsekretariatet på DTU eller AAU, hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål.

  Help in English
  CensorNet is not available in English but you can find useful information about CensorNet in English here. Please contact the institution or the secretariat if you have difficulties understanding words, procedures ect.  Log på som:
  Censor
  Udenlandsk censor (foreign examiner)
  Ansat - uddannelsessted
  Censorsekretariat
  Censorformandskab
  Bekendtgørelser

  7-trins-skalaen
  - læs her

  _______________________

  Aktuelt
   
  Marts 2017
  Høringssvar Læs her over Censorudvalgets rapport  "Et fremtidssikret censorsystem" Læs her

  Januar 2017
  Elektro-retningen har ændret navn til Elektronik, IT og energi Læs her

  Oktober 2016
  Censorformandskabets årsrapport 2015/16 læs her. Med årsberetningen følger et faktaark.

  Maj 2016
  Video-referat
  af censormøde 2016
  Læs her

  _______________________

  Krav til kvalifikationer og habilitet for censorer. Generelle retningslinjer Læs her

  Nyttig information fra censorformandskabet. Læs her

  Rammer for gruppeeksamen.
  Notat af censorformandskabet
  Læs her

   
  CensorNet administreres af censorsekretariatet på Danmarks Tekniske Universitet - Anker Engelundsvej - Lyngby - 45 25 12 31 Sikkerhed/ fortrolighed