HJÆLP
CensorNet - Censorkorps for ingeniøruddannelserne og de tekniske diplomuddannelser

Censorkorpset omfatter bacheloruddannelser (BSc) og kandidatuddannelser (MSc) (civilingeniøruddannelser), diplomingeniøruddannelser (B Eng), masteruddannelser inden for fagområdet samt diplomuddannelser inden for fagområdet IT og teknik.

CensorNet indeholder informationer for og om censorkorpset. Uddannelsesinstitutioner har adgang til at invitere nye censorer ind i censorkorpset, søge efter beskikkede censorer i censordatabasen og foretage anvendelsesregistrering af anvendte censorer. Censorer inddaterer informationer om dem selv (kontaktinformation, fagområder, CV mv.) og kan vedligeholde deres kontaktinformationer, ligesom de skal udfylde det obligatoriske tilbagemeldingsskema efter hver enkelt eksamen. Uddannelsesinstitutioner logger på med brugernavn og adgangskode, censorer logger på via deres NEMId.

Den nuværende 4-årige beskikkelsesperiode løber fra den 1. april 2018 til den 31. marts 2022.

Administration og formandskab
Censorkorpset er af administrative grunde opdelt i syv retninger: Bygning, Design, Eksport, Elektro (elektronik, IT og energi), Grundfag (matematik, fysik og samfundsfag), Kemi og Maskin.

En censor må benyttes af alle ingeniøruddannelsesinstitutioner uanset hvilken institution, der har inviteret pågøldende til at blive beskikket som censor og uanset hvilken retning, pågældende er registreret under, når blot censoren har de tilstrækkelige faglige kvalifikationer og ikke er inhabil, jf. de generelle retningslinjer for krav til habilitet for censorer.

Oversigt over censorkorpsets organisation kan ses her.

Information om sekretariat og formandskaber
Oversigt over censorsekretariatet.

Formandskabernes kontaktoplysninger ses nedenfor under hver retning.

 • Bygning
 • Design
 • Eksport
 • Elektronik, IT og energi (elektro)
 • Matematik, fysik og samfundsfag (grundfag)
 • Kemi
 • Maskin


 • Praktisk information og hjælp til CensorNet

  Hvis du som ansat på en uddannelsesinstitution eller som censor har brug for hjælp til funktionaliteterne på CensorNet, kan du finde den her.

  Kontakt gerne censorsekretariatet på DTU eller AAU, hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål.

  Help in English
  CensorNet is not available in English but you can find useful information about CensorNet in English here. Please contact the institution or the secretariat if you have difficulties understanding words, procedures ect.  Log på som:
  Censor
  Udenlandsk censor (foreign examiner)
  Ansat - uddannelsessted
  Censorsekretariat
  Censorformandskab
  Love og Bekendtgørelser

  7-trins-skalaen
  - læ;s her

  _______________________

  Aktuelt

  Januar 2019
  Nyhedsbrev fra censorformandskabet
  Nyhedsbrev fra censorformandskabet kan læses her

  Januar 2019
  Årsrapport 2017/2018
  Ingeniørcensorformandskabernes årsrapport 2017/2018 kan læses her

  Januar 2019
  Faktaark
  Faktaark fra de 7 censorretninger kan læses her

  Januar 2019
  Evaluering af 7-trins-skalaen
  Evalueringsrapport af 7-trins-skala kan læses her

  Januar 2019
  Ad hoc beskikkelsesprocedure
  Ad hoc beskikkelsesprocedure her

  August 2017
  Oplysning om censorvederlag, max. timetal, samt lønoversigt kan findes her

  Juni 2017
  Læs Nyhedsbrev fra Censorfromandskaberne for ingeniøruddannelserne - sommer 2017 her
  _____________________

  Krav til kvalifikationer og habilitet for censorer. Generelle retningslinjer Læs her.

  Nyttig information fra censorformandskabet. Læs her

  Rammer for gruppeeksamen.
  Notat af censorformandskabet
  Læs her

  Læs Censorudvalgets rapport "Et fremtidssikret censorsystem" her.

  Læs Censorformandskabernes høringssvar til Censorudvalgets rapport her.

   
  CensorNet administreres af censorsekretariatet på Danmarks Tekniske Universitet - Anker Engelundsvej - Lyngby - 45 25 12 31 Sikkerhed/ fortrolighed