Tilbage
PRAKTISK INFORMATION OG HJÆLP TIL CENSORNET

Vigtig information vedr. ikke-EU/EØS censorer med midlertidig stedfæstede arbejds- og opholdstilladelse. Læs her.

Important information regarding non-EU/EEA external examiners with temporary residence- and work permits. Read here.

VEJLEDNING TIL UDDANNELSESINSTITUTIONERNE / GUIDANCE FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Login på CensorNet
Hvis du er ansat på DTU, vil du skulle bruge din adgangskode til DTU Inside for at logge dig på. Hvis du er ansat på en anden uddannelsesinstitution, kan du få oplyst adgangskoden fra den censoransvarlige på institutionen eller censorsekretariatet.

Invitation af censorkandidat
Hvordan kan nye personer inviteres ind i censorkorpset? Læs her.
Read about the appointment process for new external examiners here.

Registrering af censorer til konkrete eksamener
Hvordan registreres censorer til konkrete eksamener / anvendelsesregistrering?
Læs her, hvis du er ansat på DTU.
Læs her, hvis du er ansat på en anden uddannelsesinstitution.

Here you can find an user's guide for registration of external examiners for an exam on CensorNet (if you are not employed at DTU)

VEJLEDNING TIL CENSORER / GUIDANCE FOR EXTERNAL EXAMINERS
For at blive censor i korpset skal man have kontakt til en uddannelsesinstitution og en underviser dér, der kunne tænke sig at bruge en som censor. Pågældende underviser skal herefter invitere én som censorkandidat. Dette gøres via denne hjemmeside CensorNet.

Invitation til at blive censor i censorkorpset
Hvad gør jeg, hvis jeg har modtaget en invitation til at blive censor i korpset? Læs her.

Login på CensorNet 
Login på CensorNet sker ved brug af NemID-log-in.

If you are a foreign examiner please read this instruction about the appointment process and how to log on to CensorNet.

Man kommer ind på hjemmesiden for 'Det Offentlige Log-in Fællesskab - NEMLOG-IN'. Når man har tastet sit bruger-id og sin adgangskode til NemID, bliver man sendt videre til en WAYF-side. WAYF (Where Are You From) er et fælles universitært system, som universiteterne forventes at bruge fx i forbindelse med implementering af NemID. Grunden til, at der står, at man logger på DTU's NemLog-in-tjenste er, at det er DTU, der 'hoster' CensorNet, og formålet er at give adgang til CensorNet.

Det er uden risiko at give accept til, at ens CPR.nr. sendes videre. Man har allerede tastet sit cpr.nr. i CensorNet, da man i sin tid accepterede invitationen til at blive censor. CPR.nr. sendes blot ind i et system i krypteret form og taler med et andet system (CensorNet). CPR.nr. er altså ikke i menneskehænder.

Når man har trykket ”Ja, jeg accepterer, gem samtykke”, får man adgang til CensorNet.

Tilbagemeldingsskema
Ifølge eksamensbekendtgørelserne skal censor efter eksamensafholdelsen afgive en beretning om eksamensforløbet til uddannelsesinstitutionen og censorformandskabet. Dette gøres via et såkaldt tilbagemeldingsskema på CensorNet. Skemaet ligger på censors side, når pågældende er logget ind på systemet.

Det er endvidere vigtigt for censor at udfylde et tilbagemeldingsskema, da censorformandskabet i forbindelse med en ny 4-årig beskikkelsesperiode bruger disse skemaer til at tjekke, om censor har været anvendt som censor i den forgange beskikkelsesperiode.

Ligger der ikke et tilbagemeldingsskema på CensorNet, skal censor gøre den uddannelsesinstitution, der har afholdt eksamenen, opmærksom herpå. Institutionen vil herefter normalt kunne foretage en efterregistrering af censor, hvorefter skemaet vil fremkomme på censors side på CensorNet.


 Log på som:
Censor
Ansat - uddannelsessted
Administrator

Kontakt

Sekretariater


 
CensorNet administreres af censorsekretariatet på Danmarks Tekniske Universitet - Anker Engelundsvej - Lyngby - 45 25 12 31 Sikkerhed/ fortrolighed