Hjælp
Censorsekretariaterne for ingeniøruddannelserne

Sekretariatsfunktionen er fordelt efter retning på nedenstående to institutioner.
CensorNet og udviklingen heraf hører under censorsekretariatet på DTU.

     
Elektro
Maskin
Design
Christina Buhl
E-mail: cbu@adm.aau.dk
Tlf.: 99 40 75 45


 

Aalborg Universitet
Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Uddannelsessekretariatet
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø
Grundfag
Kemi
Bygning
Eksport
Rikke Stengaard Larsen
E-mail: risla@dtu.dk eller censornet@adm.dtu.dk
Tlf.: 45 25 12 58 

Danmarks Tekniske Universitet
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
Anker Engelundsvej 1, Bygn. 101A
2800 Kgs. Lyngby

 

 Log på som:
Censor 
Ansat - uddannelsessted
Censorsekretariat
 
CensorNet administreres af censorsekretariatet på Danmarks Tekniske Universitet - Anker Engelundsvej - Lyngby - 45 25 12 31 Sikkerhed/ fortrolighed